TDK Electronics Inc. B57421V2102H062 热敏电阻

  • 产品型号B57421V2102H062
  • 产品类别热敏电阻
  • 品       牌TDK Electronics Inc.
  • 制造商 TDK Electronics Inc.

B57421V2102H062 热敏电阻描述

  • 热敏电阻NTC 1KOHM 3940K 0805

B57421V2102H062 热敏电阻技术参数

规格项 参数值 勾选搜索类似
特 性
电阻 1000 ohms
环 境
温度范围 -55 to 125 C (-67 to 257 F)
物 理
封装 / 电极形式 Chip/Surface
更多规格
制造商 TDK Electronics Inc.
产品型号 B57421V2102H062
产品类型 Thermistors

热敏电阻相关行业资讯