TDK Electronics Inc. B57357V2473F560 热敏电阻

  • 产品型号B57357V2473F560
  • 产品类别热敏电阻
  • 品       牌TDK Electronics Inc.
  • 制造商 TDK Electronics Inc.

B57357V2473F560 热敏电阻描述

  • 热敏电阻NTC 47KOHM 4050K 0603

B57357V2473F560 热敏电阻技术参数

规格项 参数值 勾选搜索类似
特 性
电阻 47000 ohms
环 境
温度范围 -55 to 125 C (-67 to 257 F)
物 理
封装 / 电极形式 Chip/Surface
更多规格
制造商 TDK Electronics Inc.
产品型号 B57357V2473F560
产品类型 Thermistors

热敏电阻相关行业资讯