TDK Electronics Inc. B57411V2331J62 热敏电阻

  • 产品型号B57411V2331J62
  • 产品类别热敏电阻
  • 品       牌TDK Electronics Inc.
  • 制造商 TDK Electronics Inc.

B57411V2331J62 热敏电阻描述

  • 热敏电阻NTC 330OHM 3500K 0805

B57411V2331J62 热敏电阻技术参数

规格项 参数值 勾选搜索类似
特 性
电阻 330 ohms
环 境
温度范围 -55 to 125 C (-67 to 257 F)
物 理
封装 / 电极形式 Chip/Surface
更多规格
制造商 TDK Electronics Inc.
产品型号 B57411V2331J62
产品类型 Thermistors

热敏电阻相关行业资讯