Murata Electronics NCP18WM224E03RB 热敏电阻

  • 产品型号NCP18WM224E03RB
  • 产品类别热敏电阻
  • 品       牌Murata Electronics
  • 制造商 Murata Electronics

NCP18WM224E03RB 热敏电阻描述

  • THERM NTC 220KOHM 4500K 0603"

NCP18WM224E03RB 热敏电阻技术参数

规格项 参数值 勾选搜索类似
特 性
电阻 220000 ohms
环 境
温度范围 -40 to 125 C (-40 to 257 F)
物 理
封装 / 电极形式 Chip/Surface
更多规格
制造商 Murata Electronics
产品型号 NCP18WM224E03RB
产品类型 Thermistors

热敏电阻相关行业资讯