Honeywell Sensing & IoT 192-303QET-A01 热敏电阻

  • 产品型号192-303QET-A01
  • 产品类别热敏电阻
  • 品       牌Honeywell Sensing & IoT
  • 制造商 Honeywell Sensing & IoT

192-303QET-A01 热敏电阻描述

  • 热敏电阻NTC 30KOHM 4261K珠

192-303QET-A01 热敏电阻技术参数

规格项 参数值 勾选搜索类似
特 性
电阻 30000 ohms
环 境
温度范围 -60 to 150 C (-76 to 302 F)
物 理
封装 / 电极形式 Bead
更多技术信息
产品类型 Thermistors
制造商 Honeywell Sensing & IoT
产品型号 192-303QET-A01

热敏电阻相关行业资讯