AVX Corporation NB12P00104JBB 热敏电阻

  • 产品型号NB12P00104JBB
  • 产品类别热敏电阻
  • 品       牌AVX Corporation
  • 制造商 AVX Corporation

NB12P00104JBB 热敏电阻描述

  • THERM NTC 100KOHM 4220K 0805"

NB12P00104JBB 热敏电阻技术参数

规格项 参数值 勾选搜索类似
特 性
电阻 100000 ohms
环 境
温度范围 -55 to 150 C (-67 to 302 F)
物 理
封装 / 电极形式 Chip/Surface
更多规格
制造商 AVX Corporation
产品型号 NB12P00104JBB
产品类型 Thermistors

热敏电阻相关行业资讯