Transcat 特斯卡
美国特斯卡公司 (Transcat Inc.) 从事于提供校准和实验室仪器服务,并分销测试、测量和控制仪器。其产品和服务组合包括校准仪器、尺寸测量工具、电气测试仪器和压力测量等。该公司有服务和分销业务分部。其收入主要来源于分销分部。该公司以Estech、FLIR、Fluke、Keysight和Megger等品牌推广和销售其产品。它服务于制药、工业制造、能源和化学加工等行业。租赁类别:校准器租赁、热相机租赁、电能质量分析仪租赁、Kaye验证器租赁专业的租赁专家将帮助您找到合适的设备,并确定最佳的租赁路线考虑到您现有的系统和操作,Transcat提供设备选择方面的咨询服务以经济有效和灵活的方式快速提供校准设备在大多数情况下都可以当天发货请求租赁报价质量:ISO/IEC认可的校准测试和测量仪器维修服务我们与500多个测试和测量仪器的最佳品牌建立了独特的关系,将Transcat与其他校准服务提供商分开,并提供超过100000种不同的仪器。
 • Transcat, Inc. 5611A-11-D 温度探头

  所用基础元件:Thermistor
  制造商:Fluke Calibration
  产品型号:5611A-11-D
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. 5610-6-P 温度探头

  所用基础元件:Thermistor
  产品型号:5610-6-P
  产品类别:Temperature Probes
  制造商:Fluke Calibration
 • Transcat, Inc. 5610-9-P 温度探头

  所用基础元件:Thermistor
  制造商:Fluke Calibration
  产品型号:5610-9-P
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. 5610-9-B 温度探头

  所用基础元件:Thermistor
  制造商:Fluke Calibration
  产品型号:5610-9-B
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. 5610-6-S 温度探头

  所用基础元件:Thermistor
  制造商:Fluke Calibration
  产品型号:5610-6-S
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. 5606-50-D 温度探头

  所用基础元件:RTD
  感应温度:-328 to 320 F (-200 to 160 C)
  产品类别:Temperature Probes
  制造商:Fluke Calibration
  产品型号:5606-50-D
 • Transcat, Inc. 5606-50-B 温度探头

  感应温度:-328 to 320 F (-200 to 160 C)
  所用基础元件:RTD
  制造商:Fluke Calibration
  产品型号:5606-50-B
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. 5606-50-G 温度探头

  所用基础元件:RTD
  感应温度:-328 to 320 F (-200 to 160 C)
  产品型号:5606-50-G
  产品类别:Temperature Probes
  制造商:Fluke Calibration
 • Transcat, Inc. 5606-50-A 温度探头

  所用基础元件:RTD
  感应温度:-328 to 320 F (-200 to 160 C)
  制造商:Fluke Calibration
  产品型号:5606-50-A
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. 5606-50-P 温度探头

  所用基础元件:RTD
  感应温度:-328 to 320 F (-200 to 160 C)
  制造商:Fluke Calibration
  产品型号:5606-50-P
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. 5606-50-S 温度探头

  感应温度:-328 to 320 F (-200 to 160 C)
  所用基础元件:RTD
  制造商:Fluke Calibration
  产品型号:5606-50-S
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. 5315-002 温度探头

  感应温度:-148 to 275 F (-100 to 135 C)
  制造商:Fluke Calibration
  产品型号:5315-002
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. STS050A250DH 温度探头

  所用基础元件:RTD
  感应温度:-58 to 752 F (-50 to 400 C)
  产品类别:Temperature Probes
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
  产品型号:STS050A250DH
 • Transcat, Inc. STS100B901AH 温度探头

  所用基础元件:RTD
  感应温度:-238 to 1202 F (-150 to 650 C)
  探头配置:Angled Probe
  产品型号:STS100B901AH
  产品类别:Temperature Probes
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
 • Transcat, Inc. STS100B250AH 温度探头

  感应温度:-238 to 1202 F (-150 to 650 C)
  探头配置:Straight Probe
  所用基础元件:RTD
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
  产品型号:STS100B250AH
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. STS100B250BH 温度探头

  所用基础元件:RTD
  感应温度:-238 to 1202 F (-150 to 650 C)
  探头配置:Straight Probe
  产品类别:Temperature Probes
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
  产品型号:STS100B250BH
 • Transcat, Inc. STS100B250CH 温度探头

  探头配置:Straight Probe
  所用基础元件:RTD
  感应温度:-238 to 1202 F (-150 to 650 C)
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
  产品型号:STS100B250CH
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. STS100B250DH 温度探头

  所用基础元件:RTD
  感应温度:-238 to 1202 F (-150 to 650 C)
  探头配置:Straight Probe
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
  产品型号:STS100B250DH
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. STS100B350AH 温度探头

  探头配置:Straight Probe
  所用基础元件:RTD
  感应温度:-238 to 1202 F (-150 to 650 C)
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
  产品型号:STS100B350AH
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. STS100B350BH 温度探头

  所用基础元件:RTD
  感应温度:-238 to 1202 F (-150 to 650 C)
  探头配置:Straight Probe
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
  产品型号:STS100B350BH
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. STS100B350CH 温度探头

  所用基础元件:RTD
  感应温度:-238 to 1202 F (-150 to 650 C)
  探头配置:Straight Probe
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
  产品型号:STS100B350CH
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. STS100B350DH 温度探头

  所用基础元件:RTD
  感应温度:-238 to 1202 F (-150 to 650 C)
  探头配置:Straight Probe
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
  产品型号:STS100B350DH
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. STS100B500AH 温度探头

  所用基础元件:RTD
  感应温度:-238 to 1202 F (-150 to 650 C)
  探头配置:Straight Probe
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
  产品型号:STS100B500AH
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. STS100B500BH 温度探头

  感应温度:-238 to 1202 F (-150 to 650 C)
  探头配置:Straight Probe
  所用基础元件:RTD
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
  产品型号:STS100B500BH
  产品类别:Temperature Probes
 • Transcat, Inc. STS100B500CH 温度探头

  探头配置:Straight Probe
  所用基础元件:RTD
  感应温度:-238 to 1202 F (-150 to 650 C)
  制造商:Ametek Test & Calibration Instruments
  产品型号:STS100B500CH
  产品类别:Temperature Probes
1 2

查看更多

登录传感器专家网查看更多信息